آگاهی سلامتی در برابر ایدز

گسترش اچ.آی.وی/ایدز محصول نا آگاهی ما از آن است
اچ.آی.وی/ایدز یک بیماری ناشی از رفتار پر خطر است
اچ.آی.وی/ایدز درمان ندارد ، واکسن ندارد اما قابل پیشگیری است
ابتلاء به اچ.آی.وی/ایدز تا سالها بدون علامت است
از هنگام ورود ویروس عامل ایدز به بدن تا بروز علائم سالها طول می‌کشد
در حال حاضر روابط جنسی و اعتیاد تزریقی مهمترین راه‌های سرایت ایدز هستند
رعایت نکات بهداشت جنسی و رفتارهای اجتماعی سالم راهکارهای اصلی پیشگیری از اچ.آی.وی/ایدز هستند
آموزش روابط جنسی سالم برای جوانان باید در خانواده‌ها شروع شود
برای ابتلاء به اچ.آی.وی/ایدز کافی است در موقعیتی پرخطر قرار گیریم و نتوانیم تصمیم درستی بگیریم.
استفاده از سرنگ مشترک، راه اصلی ابتلاء معتادان تزریقی به ایدز است .
موقعیت‌ها و مکان‌های پرخطر دروازه ورود به اچ.آی.وی/ایدز هستند.
مجرمینی که به هر دلیل به زندان می‌روند در معرض رفتارهای پر خطر هستند .
خانواده زندانیان ،در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک هپاتیت و اچ.آی.وی/ایدز هستند .
خالکوبی یک راه انتقال اچ.آی.وی/ایدز و هپاتیت است .