پیام بهداشتی جلوگیری از اعتیاد

اعتیاد، ننگ، خاری و پستی به دنبال دارد و مایه فلاکت است
اعتیاد یعنی مرگ
سیگار سرآغاز آمدن اعتیاد
والدین محترم، فکر نکنید اعتیاد برای دیگران است
اعتیاد یعنی نابودی
حشیش دروازه اعتیاد شناخته شده است و مصرف کنندگان هروئین ، تریاک و کوکائین غالباً اعتیاد را با حشیش آغاز کرده اند
مضرات اکستاسی صد برابر حشیش است ، در حالی که جوانان و خانواده ها هیچ اطلاعی از عوارض آن ندارند
هوشیار باشیم، غول اعتیاد هر لحظه در کمین است
پنجره اعتیاد در هر خانه ای که گشوده شود، خطر ابتلای به ایدز هر لحظه احساس می شود
احتمال ایجاد جنون پایدار حتی در افراد کاملاً سالم با مصرف اکستاسی به اثبات رسیده است
خطر مرگ در اثر مصرف اکستاسی وجود دارد
موارد متعدد مرگ ناگهانی فقط با مصرف یک قرص اکستاسی گزارش شده است
مواد مخدر آنچنان آرام و بی صدا بر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد
اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی شیوع بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت است
نشانه های هشدار دهنده اعتیاد را بشناسیم و مراقب تغییرات رفتاری جوانان خود باشیم