پیام های بهداشتی آسم

 

-آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است.

-خطر بحران آلودگی هوا در کودکان و سالمندان بیشتر است.

-اگر نگران بیماری آسم خود و فرزند دلبندتان هستید، سیگار را برای همیشه خاموش کنید.

-یکی از علل مهم افزایش شیوع و شدت آسم و آلرژی درمان دیرهنگام و ناقص این بیماری است.

-شما می‌توانید آسم خود را کنترل کنید.

-عوارض جانبی اسپری‌های استنشاقی در بیماری آسم بسیار کم می‌باشد.

-آسم نباید باعث خجالت و یا محدودیت شود. بسیاری ورزشکاران المپیک، رهبران مشهور دنیا و سایر مردم عالی زندگی موفقی با آسم داشته‌اند.

-تغذیه با شیرمادر مانع ابتلا به بسیاری از موارد آسم و آلرژی می‌شود

-اصول درمان آسم و آلرژی عبارتند از: آموزش صحیح و مستمر بیمار و خانواده، پرهیز از مواد حساسیت‌زا و درمان مناسب و به موقع