پیام ورزشی

تحرک و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است
هر روز با استفاده از هر روشی فعالیت بدنی بیشتری داشته باشید
به جای استفاده از اتومبیل ، پیاده روی و دوچرخه سواری کنید
حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در بیشتر روزهای هفته داشته باشید
ورزش ضامن تندرستی است
سلامت و تندرستی در هر مرحله از زندگی؛ سلامت و تندرستی مرحله بعدی را تحت تاثیر قرار میدهد
پیشگیری؛ بهتر ، آسان تر و ارزانتر از درمان است