چگونه می‌توان از ابتلا به سل پیشگیری کرد؟

تشخیص به موقع و درمان کامل بیماران (که موثرترین روش پیشگیری از ابتلای اطرافیان به سل محسوب می شود)

بررسی افراد خانواده و کسانی که با بیمار تماس نزدیک داشته اند (به ویژه کودکان زیر ۶ سال) از نظر ابتلا به سل

تزریق واکسن ب ث ژ به کلیه ی نوزادان در بدو تولد جهت جلوگیری از ایجاد اشکال شدید و کشنده ی بیماری سل در سنین کودکی

داشتن رفتارهای سالم و بهداشتی نظیر تغذیه مناسب، پوشاندن دهان و بینی با دستمال در هنگام سرفه و عطسه، خودداری از ریختن آب دهان و خلط روی زمین و خودداری از مصرف سیگار

درمان پیشگیرانه ی دارویی برای افراد در معرض خطر بیشتر برای ابتلا به سل (مانند کودکان زیر ۶ سال در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی مسری و افراد مبتلا به ویروس ایدز)

سعی در افزایش اطلاعات بهداشتی جامعه (که یکی از راههای آن انتقال اطلاعات کسب شده توسط شما به جامعه می باشد)